Nieuws


 

Toelichting op de aanpassingen parkeervakken - mei 2017

maandag - 05 juni 2017

 

Onlangs heeft u een brief van de gemeente ontvangen, waarin werd gemeld dat een deel van de reeds aangelegde nieuwe bestrating in de wijk opnieuw zal worden aangebracht. Dit heeft her en der geleid tot verbazing en gefronste wenkbrauwen. Begrijpelijk, want steeds meer wordt zichtbaar hoe onze straten opknappen van de vernieuwings- operatie – niets dan complimenten voor de aannemer en voor de gemeente Noordwijkerhout in dat opzicht!

 

Het bestuur van de wijkvereniging is blij dat de gemeente Noordwijkerhout heeft besloten tot deze ‘her-operatie’, hoewel deze extra overlast en kosten met zich meebrengt. Wij hebben ons in het overleg met de gemeente hard gemaakt voor het alsnog aanleggen van parkeervakken op rijbaanniveau in de meeste straten in onze wijk. Hiervoor is een aantal redenen, die wij graag nog eens aan u toelichten.

 

  1. Veiligheid. Parkeervakken op de stoep maken het onderscheid tussen plekken waar de auto wél en niet mag komen onduidelijk, zeker voor jonge kinderen. Traditioneel parkeren op het niveau van de rijbaan met normale stoepranden is veel duidelijker.
  2. Toegankelijkheid. Parkeervakken op het trottoir hebben geen duidelijke begrenzing voor de automobilist, dus wordt vaak een stuk stoep ‘meegepikt’ bij het parkeren. hierdoor kan de doorgang voor bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens in één keer onmogelijk worden.
  3. Straatbeeld. Parkeren op het trottoir werkt het wildparkeren in de hand. Het onderscheid tussen parkeervak en niet-parkeervak is niet duidelijk als er veel auto's staan en op de stoep te parkeren lijkt overal normaal, waardoor een buitengewoon vol en rommelig straatbeeld ontstaat.
  4. Ongemakken. Bij parkeren op de stoep is het uitstappen uit de auto aan de straatkant lastig voor ouderen en kinderen vanwege het grote hoogte verschil. Dit kan leiden tot valpartijen. Bovendien blijkt dit hoogteverschil ook het krabben van de voorruit in de winter lastiger te maken en is de schuine stoeprand bij gladheid soms niet te berijden.

 

Het oorspronkelijk plan. Twee jaar geleden is, eerst in de klankbordgroep en later publiekelijk, het plan voor de vernieuwing in onze wijk gepresenteerd. Hierbij werd de ‘Noordwijkerhoutse standaard’ als uitgangspunt genoemd – traditioneel parkeren op rijbaanniveau met brede stoepranden en in kleur afwijkende bestrating in de parkeervakken. In alle gepresenteerde versies van het wijkvernieuwingsplan is het parkeren ook zo gevisualiseerd. In het hele planproces is nooit gecommuniceerd dat de ‘standaard’ zou worden losgelaten, uitgezonderd in smalle straten waar geen ruimte is voor een volwaardig trottoir (Dr. Ariënsstraat en De Savornin Lohmanstraat). Wanneer dit wel het geval zou zijn geweest had de wijkvereniging zeker de bovenstaande bezwaren eerder aangevoerd.

 

Wat uw wijkvereniging betreft is dit een geval van ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Wij zijn er van overtuigd dat de gemeente nu de goede keuze heeft gemaakt voor de oorspronkelijke oplossing, die voor de komende decennia de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk ten goede komt.

 

Het is zo dat in de meeste nu al vernieuwde straten de stoepranden (en dus ook de bestrating) toch al opnieuw moesten worden aangebracht vanwege gebruik van de verkeerde schuine trottoirbanden. Alleen in een deel van de Dr. Kuyperstraat en een stukje Prof. Aalberselaan is dus sprake van gehele vervanging. De Dr. Ariënsstraat en de De Savornin Lohmanstraat blijven zoals ze nu nieuw zijn aangelegd. De extra overlast en de extra kosten die hiermee gepaard gaan zijn dus relatief gering. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de wijk blijft overigens gelijk.

 

Wij gaan voor een mooie, duurzaam veilige en leefbare Boekhorstwijk en horen graag uw mening over alle zaken die in de wijk spelen om zo een actieve en betrokken gesprekspartner voor de gemeente te blijven.

 

Namens het bestuur van wijkvereniging De Boekhorst,

Jan Huijsmans - voorzitter