Nieuws en Weetjes

10-02-2015
Upgrading van de wijk
Inmiddels zijn op de site van de gemeente Nooordwijkerhout het ontwerp de "art-impressions" te vinden onder het kopje wonen, bouwprojecten/wijken, Boekhorst - wijkvernieuwing
 Wijklied
50 jaar Boekhorst

 
 
 

Verslag Jaarvergadering Wijkvereniging De Boekorst 12 februari 2014

 

Op maandag 26 januari 2015 is een inloopbijeenkomst gepland in het gemeentehuis voor alle bewoners van De Boekhorst over de herinrichting van de wijk. Tijdens die bijeenkomst kunt u de schetsen zien van de ontwerpen voor de diverse straten en de Brink. Er is dan nog ruimte voor overleg over invulling van details. Nadere informatie volgt in het nieuwe jaar.

Verder is het volgende nog van belang: 

In de gemeenteraad heeft wethouder Knapp in algemene bewoordingen gesproken over de herontwikkeling van sportpark De Boekhorst. In de commissievergadering Ruimte en Wonen van 21 januari 2015 zal er meer duidelijkheid komen over de plannen van het sportpark. Volgens de gemeente zal er aan de hoofdstructuur van de woonwijk niet veel wijzigen ten opzichte van wat in de laatste klankbordgroep is besproken. De gemeente zal de nieuwe ontsluiting van het sportpark en het parkeervraagstuk van het sportpark afstemmen in relatie met de woonwijk. Eenieder is van harte uitgenodigd om de openbare vergadering van de commissie bij te wonen. U kunt ook meekijken via de webcast.

 

Uitslag van de enquête Wijkvereniging De Boekhorst