Contributie

De wijkverenging is er voor de bewoners van de Boekhorst en heeft onder andere als doel om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen. Dit doen we door het organiseren van diverse activiteiten zoals een zomer- of winterborrel, halloween of een walking-dinner. Daarnaast komen we op voor de belangen van de wijk richting gemeente of andere instanties. Jaarlijks organiseren wij een ledenvergadering waarin het reilen en zeilen van onze vereniging wordt besproken.

Op dit moment telt onze vereniging rond de 180 leden …..wordt u ook lid?

Voor een bedrag van € 5,= per jaar bent u lid van onze wijkvereniging. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL53 INGB 0003.532.291 ten name van Wijkvereniging ‘De Boekhorst’.

Wilt u uw postcode en huisnummer in het opmerkingenveld vermelden?

Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@wijkverenigingdeboekhorst.nl